G A L E R I E
    
??? ??? ??? Lišaj topolový
Lišaj topolový Housenka Štětconože trnkového (Orgyia antiqua)